MARBORETUM木佰士

VITTORIA FRIGERIO是专业生产家具装饰用品的品牌

富有创新的设计理念、精湛的生产工艺和精美的原材料

投入巨大的资源用于研发和测试

更加持久耐用、抗压性更好

同时紧跟时尚潮流的原材料

将功效、现代设计与古典元素完美结合

扫一扫
关注微信公众号

www.mubaishi1.com

CONTACT US

Address: 浙江省杭州市余杭区兴国路197号
                                  诚之诚广场3楼八号馆  

                                      Tel: 18658141199